Tentang Kami

Identiti lambang ini adalah daripada himpunan 4 elemen berbeza iaitu:

1) 5 bentuk yang menghasilkan sayap melambangkan penyatuan 5 sidang yang saling membantu untuk berjaya ke tahap yang lebih tinggi.

2) Logo di tengah BW yang membawa maksud Bitarawangsa

3) Bulatan separa membawa maksud kemuafakatan dan kerjasama umpama kata peribahasa bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat.

4) Rupa bulat ini juga merupakan rupa separa yang digabungkan dengan sayap kerana kedua elemen ini membentuk kesempurnaan yang membawa kepada keseimbangan menyeluruh dalam sanubari setiap ahli kadet PTD 2020.

Kenali Sidang - Sidang Bitarawangsa